Majowy turniej tenisa - Zapisz się

Majowy turniej tenisa - Zapisz się

Zapraszamy na kolejny turniej tenisa w niedzielę 8 maja 2016. Początek rywalizacji od godziny 13.00. Zapisy do piątku 6 maja do godziny 21.00. Nagrody dla wszystkich uczestników. GloballsportowaPiona.

Uczestnikiem może być każdy uczęszczający na zajęcia do Szkoły Tenisa Globallsport lub spoza niej,  który zgłosi swój udział minimum na 3 dni przed rozpoczęciem turnieju.

Turnieje rozgrywane będą zgodnie z zasadami
Tenis10,z podziałem na kategorie wiekowe.

Wiek uczestników to 5 - 18 lat.
klasy 0 - II,
klasy III - IV,
klasy V - VI
klasy I gim i starsze

WPISOWE
Płatne na 3 dni przed rozpoczęciem danego turnieju i wynosi:50zł od wszystkich kategorii
Wpisowe wpłacamy na konto:
68 1950 0001 2006 05728970 0002
IdeaBank, Globalsport Bartosz Deba.

W tytule przelewu prosimy wpisywać:
imię i nazwisko oraz kategorie wiekową

GODZINY:

14.00 - 16.00 klasy:
1. 0 - II
2. III - IV
16.00 - 19.00 klasy:
1. V - VI
2. gim i starsze

Informacje:
Data: 8 maj 2016
Korty Politechniki ul. Przystań 1
Zapisy do 3 marca

Zapisy:
Wszystkie zgłoszenie prosimy kierować na adres mailowy: poczta@globallsport.pl lub dzwonić pod numer telefonu 693-664-999. Prosimy podawać wiek i kategorię wiekową.

DOŁĄCZ DO NAS - GWARANCJA DOBREJ ZABAWY