Snow & Ski Camp Austria - informacje organizacyjne

Snow & Ski Camp Austria - informacje organizacyjne

Zbiórka: 
Osiedla Oświecenia 1 przy Szkole Podstawowej nr 19
godzina: 19.30
wyjazd godzina 20.00

Zabieramy:
Obowiązkowo dowód osobisty lub paszport,  kask, gogle, 2 pary rękawic, min 2 komplety bielizny termicznej, krem z filtrem, pieniążki na karnet.