Cennik

Rodzaj zajęć Cennik
Tenisowe Przedszkole
(na terenie Przedszkola)
 •  50zł na miesiąc
 Zajęcia grupowe dla dzieci
(raz w tygodniu)
 • 3 osoby w grupie - 60zł za zajęci
 • 4 osoby w grupie  - 50zł za zajęcia
 • 5 i więcej osób w grupie  -   45zł za zajęcia
Zajęcia grupowe dla dzieci
(dwa razy w tygodniu)
 • 3 osoby w grupie - 55zł za zajęcia
 • 4 osoby w grypie - 45zł za zajęcia
 • 5 i więcej osób w grupie  -  40zł za zajęcia
Zajęcia indywidualne
 • 1 osoba - 80zł
 • 2 osoby - 120zł
 • Karnet na 10 zajęć:
  - 700zł* - bezterminowy
  *do ceny należy doliczyć opłatę za kort
Naciąganie rakiet
 • 50zl bez swojego naciągu
 • 30zł ze swoim naciągiem
Oferta dla firma
 • Przygotowywana indywidualnie
Konto do wpłat Konto IdeaBank o numerze:
68 1950 0001 2006 0572 8970 0002
GLOBALSPORT Bartosz Deba
z dopiskiem: zajęcia z tenisa dla dzieci, imię i nazwisko dziecka oraz miejsce zajęć

UWAGA: 

w niektórych przypadka cennik ustalany jest indywidualnie pod klienta lub daną grupę i może się różnić od cen podanych powyżej